Stichting Kies voor leven

Stichting Kies voor leven

Stichting Kies voor Leven is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die zónder winstoogmerk werkt. Zij houden zich al sinds 2002/2003 op puur belangeloze wijze bezig met het op landelijk niveau enthousiasmeren van mensen om in hun eigen regio zes minuten plekken te creëren zodat bij een hartstilstand 112 direct gebeld wordt, iemand direct start met reanimeren en het hart binnen 6 minuten een eerste schok met een AED krijgt. Daarnaast willen zij de Nederlandse bevolking opmerkzaam maken op het grote belang van Reanimatie- en AED opleidingen. Zij doen dit door hun missie op alle mogelijke manieren onder de aandacht van de doelgroep(en) te brengen.

Hoewel de missie van Stichting Kies voor Leven op 26 februari 2013 is overgedragen aan de Hartstichting, zijn wij continue doorgegaan met het uitdragen van ons ideële levenswerk. Op aandringen van diverse mensen uit de wereld van de Nederlandse gezondheidszorg en AED‘s, is Stichting Kies voor Leven op maandag 26 februari 2018 weer nieuw leven ingeblazen.

Links en Documenten

Website

Logo's