Hengelsportvereniging Het Kanaal

Hengelsportvereniging Het Kanaal

Hengelsportvereniging Het Kanaal is opgericht op 12 februari 1947 door de heren Lamers, Kuppen en Kloosterman. De vereniging dankt haar naam aan de plaats waar de hengelsport in het begin voornamelijk werd beoefend : op het Defensiekanaal, ook wel bekend als het Peelkanaal.
Het visrecht op dat kanaal was geregeld middels een pachtovereenkomst met Domeinen Helmond. Er werden een aantal wedstrijden per jaar gehouden tot de vereniging te groot werd. Aan het kanaal waren te weinig visstekken te realiseren om een wedstrijd met veel deelnemers te kunnen houden. Er werd een alternatief gevonden in een waterpartij gelegen in het natuurgebied tussen de Gagel en de Maurik.

Met goedkeuring van de gemeente werden de hengelsportactiviteiten voortgezet aan deze vijvers aan de Schippersdijk en werd de vereniging visrechthebbende van wat later de Bus is gaan heten. Er werd hard gewerkt om de visstand op peil te brengen, tot genoegen van de hengelaars.
In 1954 beschikte de vereniging over een visvijver van 0,70 ha oppervlakte met daarnaast een kweekvijver van 0,30 ha groot. In de loop der jaren werd het viswater echter steeds moeilijker bevisbaar, doordat de vijvers dichtslibten.

Meer weten? Ga dan naar onze website.

Lees meer: https://www.hsvhetkanaalmill.nl/vereniging/

Links en Documenten

Website

Logo's