Biljartvereniging De Wester Mill

Biljartvereniging De Wester Mill

BILJARTVERENIGING DE WESTER MILL
Deze vereniging is opgericht in 2001 en bestaat dus alweer 18 jaar. Er werd gestart met één team, dat avondcompetitie libre ging spelen in het district Nijmegen. In 2004 werd er ook een jeugdteam opgericht, dat ook jeugdcompetitie ging spelen. Eén van die jeugdleden, Joey Kremers, werd gescout en kreeg les. Dit leverde enkele nationale titels op, zowel in het libre- en kaderspel als in het driebanden.
Een ander lid -Sven Nabuurs- had ook veel talent. Ook hij kreeg les van nationale toppers en dit leverde hem in 2017 de nationale titel in de hoogste kaderklasse op de kleine matchtafel op.
Svens vader Jan is erelid van de vereniging. Hij is vanaf de oprichting secretaris geweest en deed veel meer voor de club dan eigenlijk hoefde. Ook is hij jarenlang wedstrijdleider van KNBB-district Nijmegen geweest.
Op het hoogtepunt had de vereniging 4 teams in het district spelen: 2 driebandenteams en 2 libreteams. Door het overlijden en door ziekte van een aantal leden zijn daar nu nog één driebanden- en één libreteam van over.
De beste resultaten werden behaald door het tweede klasse- libreteam, dat in 2009 tweede werd op het Nederlands kampioenschap en door het eerste klasse- driebandenteam, dat in 2017 districtskampioen werd. Verder werden er een aantal leden districtskampioen bij de persoonlijke kampioenschappen libre, bandstoten en driebanden.
Als je interesse hebt om een keer te komen kijken naar een competitie-wedstrijd, neem dan contact op met secretaris Robert Bardoel: roberthettybardoel@home.nl; 06-53547093

Links en Documenten

Logo's