Badmintonclub Mill

Badmintonclub Mill

Wij zijn als vereniging inmiddels al 40 jaar een vaste standaard in Mill. Hier zijn wij zeer trots op en presenteren ons graag!

Onze vereniging telt ongeveer 120 leden, resp. senioren, jeugd en sedert 2009 ook een 55+ afdeling. Een recreatieve club waar spelvreugde en ontspanning als hoogste norm in het vaandel staan en waar naast de vele vrije speeluren eveneens toernooien en andere wedstrijden georganiseerd worden. Al vele jaren beschikken we over een officieel gediplomeerde trainer, die nieuwe leden de eerste beginselen van de badmintonsport maar ook de spelregels bijbrengt terwijl bestaande leden onder zijn leiding de fijne kneepjes trachten onder de knie te krijgen.

Voor meer informatie ga naar onze website.

Links en Documenten

Website

Logo's