Bestuursleden

Het Bestuur

Het project zichtbaar aanwezig wordt aangestuurd door:

Ton Ermers
T: 0486 431649

Hans van Baal
T: 0485 453926

E: kbo-kringmill@outlook.com

Logo’s