Wandelsportvereniging Amicitia.

Wandelsportvereniging Amicitia.

Naam organisatie : Wandelsportvereniging Amicitia.

Doelstelling: Het bevorderen van gezondheid, plezier in bewegen, het onderlinge contact
tussen de leden en in het bijzonder het wandelen van korte en lange afstanden in clubverband.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Walter van Erkelens
Penningmeester: Nola de Groot
Secretaris: Tonny van den Bergh
Bestuursleden : Monique van Erkelens, Jo Hendriks, Henk Vissers
Locatie: Clubhuis “Op Goede Voet” Sportweg 13, 5451HE Mill.
Voor meer informatie: wsvamicitia.nl of
e-mail: secretaris@wsvamicitia.nl

Links en Documenten

Website

Logo's